Hola,

    El sistema més fàcil per a comprar o per a informar-se sobre un odiferents articles és el correu electrònic. La nostra adreça és avinyonet@pobox.com.Si fa servir un programa similar a Outlook, Foxmail o Eudora, hi haurà prouamb fer clic sobre el símboldel menú principal i automàticament s'activarà el seu programa de correu electrònic. El símbol reacciona igual que el símbol del menú principal.

    Si fa servir un correo del tipus webmail, només caldrà copiar avinyonet@pobox.com en el camp del destinatari, 'To:'

    Tots els articles de la Brocantina s'identifiquen per un codi de 4 cifres, comara 1234. El codi es troba al costat del símbol .En molts casos es pot veure una imatge més ampliada fent clic en unaimatge reduïda o en el símbol .

    El preu d'enviament va a càrrec del comprador. Les tarifes varien segons el pes i les dimensions dels objectes y segons el lloc de destinació. Pot consultar les tarifes de Correu a la pàgina següent: Correos

    Ens esforcem d'enviar els objectes en paquets ben protegits. Per norma general enviem per correu certificat.

    Els pagaments es poden efectuar mitjançant transferència bancària al compte següent:

  Banco Openbank
  Compte 0073 0100 57 0429737647
  Titular Maria Isabel Serra Rojo

    També acceptem pagaments per Paypal, amb un increment del 5 % per a cobrir les tarifes de Paypal.

    Si té qualsevol dubte, escrigui'ns a avinyonet@pobox.com
o truqui'ns al telèfon +34 964 51 63 58.

    Si l'interessa algun dels nostres articles, pot copiar i enganxar el formularisegüent al seu correu electrònic:

M'interessen els articles següents:
Codi:     Descripció:    
Codi:     Descripció:    
Codi:     Descripció:    
       
El meu nom:
La meva adreça:
País:
Voldria saber el preu d'enviament.


    Tots els articles es poden trobar a partir del catàleg general. A travésles diferents pàgines accessibles a través el catàleg general podrem accedira diferents grups d'objectes especials relacionats amb la temàtica de la pàgina principal.

    Així, per exemple, en la pàgina dedicada a les càmeres fotogràfiques trobaremels grups següents: Càmeres box, Càmeres de filmar, Càmeres estereoscòpiques, Aparells per a muntar pel·lícules.